Már csak két hét az adóbevallásig

A dél-dunántúli régióban mintegy 350 ezer személyijövedelemadó-bevallást vár a hivatal, május elejéig ennek a harmada érkezett be – közölte a NAV. A bevallások feldolgozását sok esetben az aláírás hiánya akadályozza meg, e nélkül ugyanis a bevallás érvénytelen.

hirdetés

Az eddig beérkezett bevallások között jellemző hiba, hogy nem megfelelő sorban szerepel a kifizetők által év közben levont adóelőleg. Ugyancsak többször előfordul, hogy a családi járulékkedvezményt tévesen határozzák meg a bevalláson.

A munkáltatótól kapott 14M30 számú igazolás, és a kifizetőktől kapott különféle igazolások nem pótolják az adóbevallást!

A bevallás benyújtása előtt nagyon fontos ellenőrizni a személyes adatok helyességét, a számlaszámot, vagy az adó visszatérítésére megjelölt lakcímet, az önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári adatokat. Családi kedvezmény esetén a 1453-03-as lapot kell kitölteni.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból (alkalmi munkából, mezőgazdasági és turisztikai idénymunkából) származó jövedelmet abban az esetben kell bevallani a 1453-as személyijövedelemadó-bevallásban, ha az meghaladja a foglalkoztatás napjaira megállapított mentesített keretösszeget. A bevallásban kizárólag a keretösszeg feletti részt kell szerepeltetni. A mentesített keretösszeg 4670 forint naponta, ha a foglalkoztatott alapbére a kötelező legkisebb munkabérhez (minimálbér) igazodik. A mentesített keretösszeg 5430 forint naponta, ha a munkavállaló alapbére a garantált bérminimumhoz (szakképzett minimálbér) igazodik.

Először a 1453-as bevallásban nyílik lehetőség arra, hogy az adóalap-kedvezmény mellett járulékkedvezményt is igénybe vegyen az, aki a családi kedvezmény teljes keretét eddig nem tudta érvényesíteni.

A családi kedvezményre jogosult, biztosítottnak minősülő magánszemélyek – amennyiben nem tudták érvényesíteni kedvezményüket az összevont adóalap terhére – az igénybe nem vett családi kedvezmény szja tartalmának megfelelő összeget (16 százalék) családi járulékkedvezményként vonhatják le az egészségbiztosítási járulékból, és a nyugdíjjárulékból.

A 2013. december 31-ét követően megkötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján rendelkezési jogosultsággal élhet az adózó. A kedvezmény a biztosító által kiadott igazoláson szereplő, rendelkezésre jogosító összeg 20 százaléka, de nem lehet több mint 130 000 forint.

Az adót május 20-ig kell megfizetni. A magánszemélyek a 150 ezer forintot meg nem haladó személyijövedelemadó-fizetési kötelezettségüket hat hónapon belül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben is megfizethetik. A befizetések határidői: 2015. május 20., június 22., július 20., augusztus 21., szeptember 21., október 20.

A bevallás lehetséges benyújtási formái :
– elektronikus úton
– papír alapon: postán vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon.

A bevallások elektronikus formái elérhetők az adóhivatal honlapján ( www.nav.gov.hu).