Megszülettek a döntési javaslatok az első pécsi helyi felhívások kapcsán

A Pécsi Helyi Akciócsoport a Pécsi Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása című projekt keretében hirdette meg két, a HKFS-ben nevesített kulcsprojekt megvalósítására irányuló helyi felhívását, valamint az Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése című nyílt helyi felhívását idén tavasszal.

hirdetés

A „Kertvárosi játszótér fejlesztése”, illetve „A KRESZ-Park fejlesztése” című helyi felhívások beadási határideje június 30-a volt. Mindkét felhívásra 1-1 kulcsprojekt javaslat érkezett be, melyet az eljárásrendnek megfelelően formai, majd tartalmi értékelésnek vetett alá a Pécsi HACS munkaszervezete.

Az Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése című nyílt helyi felhívást összesen 250 millió forint forrással hirdették meg. A felhívás első értékelési szakaszának beadási határideje június 30-a volt. A felhívásra 37 helyi támogatási kérelem érkezett be, a formai és tartalmi értékelés a kulcsprojektekhez hasonlóan történt. A beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, összesen több mint 314 millió forint volt.

Az értékelések összevetését követően fogalmazta meg a munkaszervezet azt a felterjesztést, melyet a Pécsi HACS Helyi Bíráló Bizottsága szeptemberi ülésein megtárgyalt. A Helyi Bíráló Bizottságot a HACS a tagjai köréből hozta létre azon az alapvető elv mentén, hogy a döntéshozatalban sem a közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport (civil és vállalkozói szektor) nem rendelkezhet a szavazati jogok 49 százalékát meghaladó hányadával. A HBB a munkaszervezet felterjesztéseit elfogadta, az ülésein hozott döntési javaslatot a HACS munkaszervezete megküldte az Irányító Hatóság felé.

Az Irányító Hatóság október 26-án elfogadta a HBB kulcsprojektekre vonatkozó döntési javaslatát, így sor kerülhetett a kedvezményezett, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának értesítésére. A kertvárosi játszótér fejlesztésére 100 millió forint, a KRESZ-Park fejlesztésére 40 millió forint vissza nem térítendő támogatás áll a kedvezményezett rendelkezésére.

A nyílt felhívás kapcsán hozott döntési javaslatot október 30-án fogadták el, a 21 kedvezményezett értesítése november 5-én megtörtént. A kedvezményezettek 5-10 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.

A HBB döntési javaslata egyik felhívás esetén sem jelenti a végleges döntést, azt az Irányító Hatóság hozza meg az elektronikus rendszerben történő végső ellenőrzést követően és értesíti a végső kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül.

A Pécsi Helyi Fejlesztési Stratégia további két kulcsprojektet, a hirdi közösségi ház fejlesztését, illetve a pécsbányai közösségi ház fejlesztését nevesítette. Előbbi kulcsprojekt helyi felhívásának tervezete jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, utóbbit pedig 2019 első negyedévében társadalmasítják és megjelentetik.

A nyílt helyi felhívás második, egyben végső beadási és értékelési szakaszának határideje 2019. március 1-je. Az első értékelési szakasz döntési javaslata 195 393 215 forint támogatás megítéléséről szól, így a jövő tavaszi beadási határidőig további 54 606 785 forint forrásra nyújtható be helyi támogatási kérelem. A végső határidőig a felhívás szakmai tartalma nem módosul, így sem a jogosultak körének és a támogatható tevékenységek körének a szűkítésére, sem a kiválasztási kritériumok módosítására nem kerül sor, változatlan feltételek mentén nyílik lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására.

A nyílt helyi felhívás első értékelési szakaszát követően támogatási javaslattal rendelkező kedvezményezettek:

• Apolló Kulturális Egyesület
• Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület
• Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis
• Eurodance Táncszínház Egyesület
• Fittbike Sportegyesület
• Fogd a Kezem Alapítvány
• KÉK Egyesület
• Kortárs Ellátó Közösségi és Kulturális Egyesület
• Mecsek Nyugdíjas Polgári Egyesület
• Mosolymanó Egyesület
• Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület
• Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület
• Pécsbányai Kulturális Egyesület
• Pécsi Életmód Egyesület
• Pécsi Férfikar Alapítvány
• Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány
• TÁMASZ Alapítvány Pécs
• TONDÓ Művészeti, Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület
• Tudatosan a Környezetünkért Egyesület
• Velünk Vagytok Egyesület
• Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

 

 

 

 

 

 

Hirdetés