Nagyszabású fejlesztés indult a Gandhi Gimnáziumban

Magasabb színvonalú és gyermekközpontúbb oktatást, tanító és nevelő munkát ígér diákjainak a pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégium. Az előrelépésben nagy segítséget jelent az a közel 15 millió forintos pályázati támogatás, melyből egy új, korszerű közösségi teret is kialakítanak az iskolában – közölte az iskola közleményben.

hirdetés

Festő-mázolók dolgoznak a Gandhi Gimnázium főépületének aulájában. A lezárt helyiségből ugyanis újonnan lambériázott, modern közösségi tér lesz. Az intézmény televíziót, DVD- és CD-lejátszót, foteleket, kanapékat, székeket és asztalokat is vásárol és helyez ide, komfortos, otthonos közeget teremtve a diákok számára.

Természetesen nem luxuskörülményekről van szó, hanem arról, hogy a gyerekek szabadidő-eltöltéséhez a Gandhinak eddig nem volt belső egysége, csupán a könyvtár. Az új tér lehetőséget biztosít arra, hogy – az utcán csellengés helyett is – leüljenek, beszélgessenek, zenét hallgassanak, tévézzenek, filmklubot és különböző szakköröket tartsanak, sőt akár pingpongozzanak is. Mindez valamennyi tanuló rendelkezésére áll majd, sőt, az itt szervezendő programokon az intézmény a környéken, a városrészben élőket is szívesen látja majd. A fejlesztéssel a vezetőség egyik célja ugyanis az, hogy a diákok még jobb közösségben, még jobban szeressék a Gandhit; másrészt az intézmény a környezetének szervesebb részévé kíván válni.

A beruházásra az Iskola-háló pályázatnak köszönhetően kerülhet sor, melyen a pécsi gimnázium – halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó innovatív programok támogatására – közel 15 millió forintot nyert. Programjukban a pedagógusoknak belső képzés, a beiskolázáshoz modellprogram készítése, valamennyi diákot érintő tanulmányi kirándulás, valamint (régóta tartó hiányosságot pótolva) nagyszámú zene- és sporteszköz megvásárlása is szerepelt – ezek egy része még hátravan.

A Gandhi vezetői azt remélik, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításával sikerül az iskolát még szerethetőbbé formálniuk, olyanná, ahol a diákok jó közösségben tanulnak, s a tanáraikkal együttesen érnek el sikereket. Ehhez az iskola eztán is igyekszik minél több pluszt adni a gyerekeknek, de magasabb követelményeket is támaszt velük szemben, hogy a gimnázium és az itt folyó munka még ismertebb és még elismertebb legyen.

A Gandhi gimnázium 1994 óta működik, kezdetektől vállalva a magyarországi cigányság tehetségápolását. Magyarország, sőt egész Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézményeként ismert. Egészen 2012-ig alapítványi formában tartották fenn, idén nonprofit gazdasági társaság vette át az irányítását. Az iskolában jelenleg nappali tagozaton 170 – szinte kizárólag roma – diák, a – szintén érettségit adó – levelező képzésben 146 felnőtt tanul.