Nők munkában: egyszerűbben

Egy új programmal segítenék a nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzését. Mint ismert, azon nők számára, akik legalább 40 év nyugellátásra jogosító szolgálati idővel rendelkeznek, lehetőség van életkoruktól függetlenül teljes öregségi nyugdíjba vonulásra.

hirdetés

A „nők 40” program célja az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzése.

A program célcsoportját azon 55 év feletti nők jelentik, akik legalább 6 hónapja regisztrált álláskeresők, és a 40 éves szolgálati jogviszonyukhoz legfeljebb 12 hónap szolgálati idő hiányzik.

Baranyában közel 1 300 fő felel meg az első két feltételnek, őket közvetlenül is értesítették a munkaügyi szakemberek, hogy amennyiben az esetükben a harmadik feltétel is fennáll, azaz legfeljebb 12 hónapja hiányzik a 40 év szolgálati jogviszonyhoz, jelentkezzenek a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségen.

Ha valamely munkáltató alkalmazza a célcsoporthoz tartozó álláskeresőket – e program keretében – a Munkaügyi Központ a munkabér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-át megtéríti.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a garantált bérminimum (114 ezer Ft) 125%-a, azaz legfeljebb 142 500 Ft vehető figyelembe. A támogatás havi összege személyenként nem haladhatja meg a 153 975 Ft-ot, a támogatás teljes idejére vetítve az 1 539 750 Ft-ot. A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 10 hónap lehet, ugyanakkor nem lehet több, mint a 40 év szolgálati viszony megszerzéséhez hiányzó hónapok száma, a munkáltatónak 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia.

A program 2013. október 15-től 2014. december 31-ig tart, ezen belül a programba való belépésre kizárólag 2013. év során, november 1-jétől december 31-ig van lehetőség. A támogatást a területileg illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségén lehet igényelni.

A kirendeltségek elérhetőségei megtalálhatók a http://baranya.munka.hu címen elérhető honlapon.