A pécsi püspök képviseli hazánkat

Május 18. és 21. között ülésezik az Olasz Püspöki Konferencia. A találkozóra meghívást kapott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviselője is. Az MKPK képviseletében Udvardy György pécsi megyéspüspök beszámolót adott át a résztvevőknek.

hirdetés

Az Olasz Püspöki Konferencia 68. általános gyűlését Ferenc pápa beszéde nyitotta meg. A találkozó kiemelt témája az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítás fogadtatásának és hatásának értékelése, valamint az olyan nagyjelentőségű események előkészítése, mint amilyen az idén decemberben kezdődő jubileumi év, amely a Szentatya szándékának megfelelően az Irgalmasság Éve lesz.

Udvardy György pécsi megyéspüspök a találkozón a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviseletében vesz részt. A pécsi megyéspüspök beszámolójában kifejti, hogy az elmúlt esztendő jelentős társadalmi, gazdasági és kulturális változásai nagymértékben befolyásolták a magyarországi lelkipásztori célok és tervek megfogalmazását, és ebben egyértelmű viszonyítási pontot jelent az Evangelii Gaudium tanítása. A változások érintik a plébániai közösségeket, az iskolákat, a hitoktatást.

Hangsúlyozza, hogy az állami szándék szerint egyre több oktatási intézmény kerül egyházi fenntartásba. Ez lehetőséget ad arra, hogy az Evangélium öröme és világossága jobban átjárja az oktatás területét. Mint kifejti, “a Magyar Katolikus Egyház élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy a gyermekek számára kijelölt kötelező erkölcsi vagy hitoktatás során minél több diákkal, szülővel, pedagógussal legyen alkalom napi szinten találkozni.

Az egyház keresi azon új lehetőségeket is, amelyek a megváltozott gondolkodási struktúrák közepette a fiatalok felelős döntését segítik, akár a szentségi házasságra vonatkozóan is. A karitatív jellegű pasztorális munkában pedig jelentős előrelépést jelent a helyi karitász csoportok létrehozása, melyek az emberek életébe beletestesülő Krisztust jelenítik meg a legszegényebbek, s ezért legkitüntetettebbek számára. Mindezen célok elérése érdekében kiemelt fontosságú a hozzáértő munkatársak fölkészítése, még inkább személyes formálása, hiszen szolgálatuk különösen is megkívánja a keresztény tanúságtevő magatartását” – zárja beszámolóját Udvardy György pécsi megyéspüspök.