PTE: áprilistól működik a Szolidaritási Alap

A PTE Klinikai Központ egészségügyi dolgozói közül az alacsony keresetű, azaz a bruttó 216.501 Ft alatt kereső közalkalmazottak áprilistól részesülnek a Szolidaritási Alapból – hozta meg ma délután a döntést a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa. A juttatás mértéke havonta ötezer forint, amely Erzsébet utalvány formájában kerül kifizetésre.

hirdetés

Mint ismeretes, a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2012 februári ülésén, az érdekképviseletekkel történt előzetes konzultációt követően döntött a béren kívüli juttatási rendszer 2012. évi szabályainak változásairól, amelyet az egyetem gazdálkodási nehézségei indokoltak. Már akkor felvetődött a Szolidaritási Alap ötlete az alacsony keresetű, egészségügyi területen dolgozó közalkalmazottak segítésére.

Az egyetem vezetése azóta részletesen kidolgozta a Szolidaritási Alap szabályait, meghatározta a jogosultak körét, a juttatásra való jogosultság feltételét, a juttatás mértékét és fedeze-tét. Eszerint juttatásra jogosultak a Klinikai Központ azon bruttó 216.501 Ft alatt kereső közalkalmazottai, akik a 356/2008 (XII.31) Kormányrendelet 1. számú mellékletének I/A jelű, ágazat specifikus munkaköröket felsoroló táblázata szerinti munkakört töltenek be. Mintegy kétezer munkavállaló tartozik a PTE-n ebbe a körbe.

A juttatás mértéke havonta nettó 5.000 Ft, amely Erzsébet utalvány formájában kerül kifizetésre. A Szolidaritási Alap forrását az Egyetem részben a meglévő megtakarítások átcsopor-tosításából, részben a magasabb jövedelmű közalkalmazottak önkéntes felajánlásaiból képezi.