Szakképzés: 400 milliós hozzájárulás

A közel tízezer, szakképzésében részt vevő tanuló számára nyújt segítséget szakmájuk elsajátításában a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás, mely az elmúlt két és fél évben közel 400 millió forint támogatást kapott baranyai vállalkozásoktól – a szerveződés köszönetet kíván mondani a támogatásért.
A 2008-ban létrehozott PANNON-SZASZET-hez megyeszerte 18 szakképző intézmény tartozik. A társulás célja egy olyan integrált intézményrendszer létrehozása és működtetése, mely a térség munkaerő-piaci igényeihez rugalmasan alkalmazkodik szakképzési kínálatával.

hirdetés

A SZASZET – mely a társult önkormányzatok intézményeinek szakmai programját illetően egyetértési jogot gyakorol – feladata a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) döntésének megfelelően az érintett iskolákban az indítható osztályok számának meghatározása, fejlesztési támogatások elosztása, a nemzetközi és nemzeti pályázatok elérése, a gyakorlati képzés infrastrukturális feltételeinek és az oktatás minőségének javítása.

Hári József, a társulás munkaszervezetének vezetője ugyanakkor azt mondja, hogy a pályázatok mellett rendkívül fontos a vállalkozások támogatása, melyet szakképzési hozzájárulás keretében juttatnak el a SZASZET-hez. Mint mondja, e forrásokból szintén jelentős pénzt tudnak áldozni a diákok tanulási körülményeinek, az oktatás színvonalának javítására, s ezért külön köszönet illeti a cégeket.

A társulás megalakulása – 2008 nyara – óta összesen mintegy 400 millió forintot utaltak át a vállalkozások. Hangsúlyozta azonban azt is, hogy felméréseik szerint 3000 vállalkozás van Baranyában, egyelőre azonban csak háromszáz élt a szakképzési hozzájárulás utalásának lehetőségével. Vélhetően, mondja, sokan nem is tudnak a hozzájárulásról, tehát lehet még tartalék a rendszerben.

A társulás munkaszervezete jelenleg három sikeres pályázatot koordinál. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló projektben pécsi, pécsváradi, bólyi, sásdi siklósi iskolák érintettek.

A 2010-ben indult fejlesztési program 990 millió forintra rúg, s közel egy esztendő múlva zárul. Ennek keretében tanműhelyt hoznak létre, megújuló energiák hasznosításának gyakorlati oktatóhelyét is kialakítják, másutt intézményt újítanak fel teljes körűen, s fűtéskorszerűsítést is végrehajtanak.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében indították el tavaly a TÁMOP -os projektet, mely a szak- és a felnőttképzés struktúrájának átalakítását célozza meg – közel 300 millió forint értékben. A programban a térségi integrált szakképző központok infrastrukturális fejlesztése történik meg annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő környezet a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez, s létrejöjjön a csúcstechnológiával felszerelt központi képzőhely.