Tesz-Vesz Kuckó, Sürgő és Forgó Családi Napközik

Külföldön nem ritka, hogy szervezett formában édesanyák saját otthonukban vállalják mások gyermekeinek a felügyeletét. Nálunk ehhez hasonló szervezett szolgáltatás a családi napközi, ami bár már nem új kezdeményezés, nehezen került be a köztudatba. A bölcsődés korú gyermekek ellátásának megszervezése a települési önkormányzatok gyermekjóléti alapellátási feladatainak része, a családi napközi szolgáltatás a gyermekek napközbeni ellátásának egyik lehetséges formája. A szolgáltatások fenntartói lehetnek szociális vállalkozók, civil szervezetek vagy önkormányzatok, kistérségek, egyházak.

hirdetés

Családi napközibe jelenleg 20 hetestől 14 éves korig járhatnak a gyerekek. A családi napközi fő feladata a gyermekek felügyelete, gondozása, az oktatás; iskola előkészítés nem tartozik a gondozó feladatai közé.

Családi napközit az vezethet, aki elvégzi a működtetéshez szükséges felkészítő tanfolyamot és a hatóságok által jóváhagyott körülményeket biztosítani tudja a gyermekek fogadásához. A gyermek megőrzés helyszíne lehet a napközi vezetőjének otthona, persze kisebb átalakításokkal vagy más e célnak megfelelő bérelt helyiség.

Mivel a gyerekekkel kapcsolatos minden teendő (főzés, pelenkázás, etetés, levegőztetés) a napközi vezetőjére hárul, a maximum gondozható létszám öt gyermek, illetve amennyiben állandó segítő is dolgozik mellette összesen hét gyermek gondozható.

A napközi az intézményesített ellátásokkal ellentétben inkább egy nagycsalád életét modellezi. Ebből következik, hogy ez az ellátási mód viszonylag rugalmas, s rendkívül kedvező az eltérő viselkedésű, fogyatékkal élő (amennyiben erre egy napközi komolyan specializálódik), vagy esetleg táplálkozási problémákkal küzdő gyermekek számára. Kis csoportos, az egyéni problémákra jobban odafigyelni tudó szolgáltatási forma ez.

K+-lf+Âld+Ân nem ritka cikk p+ęcsi h+şrekbe!(1)_html_mc12bf54

A családi napközi havidíja a helyi feltételektől, körülményektől függ. A szolgáltatás államilag támogatott, egyes településeken az önkormányzatok anyagilag is támogatják, máshol csak erkölcsileg. Mivel a szolgáltatás díja nagymértékben függ a támogatottság mértékétől (s a szolgáltatók ügyességén is sok múlik, hogy más forrásokból támogatást tudnak-e szerezni), így a szülőket az étkezési díj mellett gondozási díj is terheli. Természetesen az árak a módosabb illetve hátrányos helyzetű településeken élők fizetési lehetőségeit is visszatükrözik.

K+-lf+Âld+Ân nem ritka cikk p+ęcsi h+şrekbe!(1)_html_m6cea19a3

Az alternatív gyermek ellátási formák fejlesztését és a nők munkába való visszatérésének megkönnyítését az Európai Unió is támogatja, ezért a családi napköziknek jó esélyük van arra, hogy mind a köztudat, mind az önkormányzatok ennek az ellátási formának az elterjedését támogassák.

Tesz-Vesz Kuckó, Sürgő és Forgó Családi Napközik

Az Emberke Családsegítő Alapítvány 2004 óta foglalkozik közösség építő, és gyermek ellátó feladatokkal. Az ausztriai szülő-, gyermekcentrumok (EKIZ) adták az alapötletet egy ilyen jellegű szolgáltatás létrehozásához, így alakult meg először a Tesz-Vesz Kuckó Játszóház. 2007 tavaszától tovább bővült a szolgáltatás egy családi napközi létrehozásával.

K+-lf+Âld+Ân nem ritka cikk p+ęcsi h+şrekbe!(1)_html_m1a7aee7a

Mivel érezhető volt a szolgáltatás iránt jelentkező igény a szülők részéről, és a működés közben tapasztalható elégedettség mind a szülők, mind a gyermekek részéről, így az alapítvány azon fáradozott hogyan tehetné ezt az ellátási formát mind népszerűbbé, s nem utolsó sorban gazdaságilag is fenntarthatóbbá a mindennapok során. Sok újonnan induló napközinek adtak szakmai tanácsot az indulásukkor, részt vettek a pécsi kistérség napközi hálózatának a kialakulásában, s részt vesznek az országos Családi Napközik Egyesületének munkájában. Több pályázattal próbálkoztak már az alapítványi célok elérése ügyében támogatáshoz jutni, de 2014-ig csak kisebb forrásokból sikerült a fenntartási költségeket kipótolni. 2012-ben az „Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése” című Támop projektre adtak be pályázatot, amit az ESZA 2014-ben várólistáról hívott be, és támogathatónak ítélt.

K+-lf+Âld+Ân nem ritka cikk p+ęcsi h+şrekbe!(1)_html_7768157

Így jött létre 2015 nyár elejére a Tesz-Vesz Kuckó mellett a két új napközi Tesz-Vesz Sürgő és Tesz-Vesz Forgó. Mindhárom napköziben gyermekszerető fiatalabb és több saját gyermeket is nevelő, tapasztaltabb gondozónők várják a 1,5-3,5 éves korú gyermekeket. A szülők munkába állása miatti kényszerítő körülményeken kívül, az óvodába kerülés előtt is jó lehetőség lehet a családi napközibe járás a gyermekeknek, akik így megszokják a gyermek társaságot, tanulják a szocializációt, s a rendszeresen ismétlődő napirend mellett biztonságban, sőt egy idő múlva, mint második otthonukban érzik magukat a napközikben. A kis létszámú gyermektársaságban a gyerekek szinte testvéri kapcsolatba kerülnek egymással, de a szülők között sem ritka, hogy egy életre szóló barátság alakul ki a családok között.

K+-lf+Âld+Ân nem ritka cikk p+ęcsi h+şrekbe!(1)_html_1f9656a3

Néhány sajátos vonása a Tesz-Vesz napköziknek, ami nem kötelező eleme a napközi üzemeltetőknek, bár azért mások is szívesen színesítik a szolgáltatásaikat plusz elemekkel:

Az étkezés helyben főzött, a lehetőségekhez mérten nagy gondossággal összeállított teljes kiőrlésű és bio alapanyagokból készül. Speciális táplálkozási igényeket is ki tudnak elégíteni.

A Tesz-Veszben minden héten zenekuckós programon vesznek részt a gyermekek, ami éneklési és mondókázási hajlamukat is fejleszti. A közös tánc, ritmushangszer használat külön élményeket okoz.

Szülői preferencia alapján lehetőség van német vagy angol babanyelv, ill. óvodás korúaknak angol nyelvi programokon részt venni, nemcsak a beiratkozott gyermekeknek, ami szülő és gyermek kapcsolatépítő lehetőség is.

Évente rendszeresen ismétlődő ünnepekhez kötött programjaikra az alapítvány nyitott látogatási lehetőséget biztosít, ilyen pl. a Mikulás napi rendezvény, a karácsonyi ünnepség, februárban a farsang, májusban a gyermek-nap. Mindemellett évszakokhoz kötötten őszi és tavaszi ruha és játék cserebere, börze lehetőség is van.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Minden nyáron heti turnusokban nyári napközis táborokat szerveznek 5-10 éves korú gyermekeknek.

Szülőknek szóló külső előadók által tartott programjaikra is szívesen látják az érdeklődőket, jelenleg a közel jövőben tartandó „A nő (h)arcai” című a női szerepekről szóló ígéretes programra invitálják az érdeklődőket, amit az új Akropolisz egyesület tagjai tartanak majd.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésüket részletekért kérjük, látogassanak el a www.teszveszkucko.hu weboldalra.

2015. 10. 19-én jelent meg egy felhívás, hogy a kormány új törvényjavaslatot terjeszt be a gyermekellátó szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban. A törvényjavaslat tartalmazott egy mondatot, amit laikusok kissé félre értelmezhetnek, s félre is értelmeztek: „A családi napközi jogintézményének kivezetése javasolt 2017. január 1-jétől.”

Ez nem azt jelenti, hogy a családi napközi, mint ellátási forma megszűnik, hanem azt, hogy a családi napköziknek 2017-től egy általuk választott új ellátási formába át kell alakulniuk. Erre adott a mini bölcsi, vagy a tervezett családi bölcsi elnevezésű szolgáltatás, melyből az utóbbi sokkal jobban hasonlít a külföldön már régóta elterjedt családi ellátási formákhoz (lásd pl. az osztrák és német „Tagesmuttereket”).