Új vezetőt választottak az Egészségtudományi Kar élére

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Egészségtudományi Kar (ETK) Kari Tanácsa egyhangúlag dr. habil. Oláh Andrást választotta meg a kar következő dékánjának.

Oláh András személye a karon általános ismertségnek örvend, mivel az újonnan megválasztott dékán az ETK-n töltötte hallgatói éveit, majd az akadémiai és a hivatali lépcsőfokokon haladva intézetigazgatóként, általános és stratégiai dékánhelyettesként vett részt a kar életében.

A kar korábbi dékánja, prof. dr. Betlehem József stratégiai és kapcsolati rektorhelyettesi feladatokat lát el a Pécsi Tudományegyetemen, így lemondott dékáni megbízatásáról. Ezért volt szükség új dékán megválasztására. Oláh András 2018. november 1-jétől látja el a dékáni teendőket.

Oláh András 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. 2008-ban szerezte meg PhD-fokozatát, 2014-ben habilitált. 2002-ben tanársegéd, illetve az akkor alakított Humánpolitikai és Marketing Osztály vezetője, 2005-től főigazgatói (dékáni) hivatalvezető, 2007-től az Ápolástudományi Tanszék vezetője, 2014-től az Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet igazgatója, 2010-től általános és stratégiai dékánhelyettesként vesz részt a kar közvetlen vezetőségében.

Az új dékán a kinevezése kapcsán elmondta: „egy olyan kar vezetői székét pályáztam meg, amely jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő karként, egyre növekvő képzési portfóliót és hallgatói létszámot magáénak tudó egységként definiálódik a PTE szervezetében”.

Az új dékán nagy hangsúlyt szeretne helyezni a munkavállalói élmény fokozására, az oktatási-, tudományos tevékenység és a hallgatói szolgáltatások minőségének fejlesztésére. Fontos mérföldkőnek tartja, hogy a kar épületeinek egy része a Modern Városok Program keretében megújulhat, valamint nemzetközi színvonalú egészségtudományi humán páciens szimulációs egység kialakítása is megtörténhet a következő dékáni ciklusban.