Újra használhatja termét a Leőwey

Önkormányzati segítséget kap a Leőwey gimnázium, mert meg kell erősíteni az egyik harmadik emeleti tanterem födémét. Az épület elöregedett homlokzatát is folyamatosan felügyelik, karbantartják a jövőben. A külső mellett megújulnak az oktatási tartalmak is – mondta lapunknak Zalay Szabolcs igazgató.

hirdetés

Legutóbbi ülésén döntött arról a pécsi közgyűlés, hogy közel kétmillió forintot biztosít városi keretből a Leőwey Klára Gimnázium felújítási munkáinak elvégzésére, hogy ismét használhatóvá váljon az intézmény harmadik emeletének egyik tanterme.

A két éve, egy statikai szakvélemény alapján lezárt egyetlen ének-zene szaktantermet azért szeretné megnyitni újra az intézmény, mert másképp nem tudná megoldani a művészeti oktatást. – Az utóbbi két évben az ének-zene órákat az iskola különböző termeiben tartották, kényszerűen lemondva a zenetanárok több évtized alatt összegyűjtött értékes zenei archívumának használatáról – mondja lapunknak dr. Zalay Szabolcs, az intézmény igazgatója.

Nem ez az egyetlen orvosolandó probléma az intézményben.

A homlokzaton lévő, meglazult stukkóelemeket, díszvakolati párkányrészeket kellett ugyanis leverni az épületről még augusztusban. Az igazgató azt mondta, igyekeznek mindent megtenni azért, hogy szavatolják az intézmény biztonságos működését. Ezért a homlokzat esetében gondoskodnak a rendszeres ellenőrzésről, az iskola többek között kőműves képesítéssel rendelkező karbantartója is folyamatosan őrködik az épület felett.

Az igazgató hozzátette: elképzeléseik között szerepel, hogy a közeljövőben rendbe tegyék a homlokzatot; a munkához külső támogatásra is számítanak, például arra az egyre bővülő, internetes felületen létrehozott Leőwey Támogatói Körre, amelynek a létrehozásán hónapok óta fáradoznak.

A Leőwey további erősödését segíti az a törekvés is, amely a tartalmi megújulásra irányul, az erőteljes közösségépítési és a tudatosan vállalt értékközvetítési rendszer kiépítésével együtt. Korábban dr. Hoppál Péter, az oktatási bizottság elnöke lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a Leőweyben azt a fajta minőségi oktatást támogatják, amely során a térség legtehetségesebb diákjainak kiválasztását, továbbfejlesztését, az egyetemi oktatásra való felkészítését valósítják meg az iskolában.

Az igazgató koncepciója szerint úgy kívánják ezt megvalósítani, hogy közben megőrizzék a legjobb hagyományokat a német, a francia és az Arany János Tehetséggondozó tagozatok osztályaiban, egyúttal lehetőséget kínálva a magas óraszámban idegen nyelvet tanulni szándékozóknak a humán tárgyakat és a matematikát, fizikát, kémiát és biológiát választóknak a természettudományos specializációjú osztályokban. Emellett vehetik majd fel szeptembertől a kínait is második vagy harmadik nyelvként azok, akik hat órában választják ezt az ingyenes tanulási lehetőséget délutánonként.