Wildhorse: nem lesz gond

Wildhorse Energy a pécsi önkormányzat kérésére újra megvizsgálta, hogy a Kismélyvölgybe tervezett fúrást le tudná-e mélyíteni másik helyszínről – adta közre a társaság.

hirdetés

A vizsgálat a következő eredménnyel járt: sajnos a terület geológiai adottságai miatt nem lehet máshonnan elvégezni a szükséges kutatófúrást, amire azért van szükség, hogy a vállalat megerősítse a terület ásványkincseiről szerzett információit. A Wildhorse körültekintően, a helyiek érdekeit maximálisan tekintetbe véve fog eljárni.

Természetesen már a 3 évvel ezelőtti, első helyszín-kiválasztást is körültekintő munka előzte meg. A vállalat a tervezés során adatokat gyűjtött, térképeket nézett át és terepbejárást tartott, megvizsgálta a területhasználati kérdéseket, valamint az adott – fúrásra szóba jöhető – helyszínekre érvényes egyéb korlátozásokat, védelmi előírásokat.

A fúrás helyének kiválasztásához alapvető szempont volt, hogy: a fúrásnak közel 1000 m mélységben kell elérnie az uránérces összlet azon részét, ahonnan a szükséges adatok megszerezhetőek; ne, vagy a lehető legkevésbé avatkozzanak be a természetbe; a helyi és nemzeti egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és minden egyéb szabályozásnak feleljen meg, vagy haladja is meg azokat; az előző elvből adódóan lehetőleg olyan helyszínről fúrjanak, ahonnan korábban a Mecseki Ércbányászati Vállalat már megtette azt; a megközelítő úton a lehető legkevésbé zavarják a lakosságot.

Az eredetileg kiválasztott, WHE II/1 jelű fúrás helyszíne megfelelt mindezen feltételeknek – ezt a kiadott természetvédelmi és környezetvédelmi engedélyek is igazolták, a Wildhorse mostani, újabb vizsgálata pedig megerősítette a korábbi eredményt. A cég közleménye szerint fúrásra alkalmas egyéb, a jelenlegit kiváltó helyszínek nincsenek, mert amelyek szóba jöhettek volna, azok egyrészt természetvédelmi területen (Natura 2000) találhatók, ráadásul komoly földmunkát, útépítést igényelnének a védett erdőben; vagy pedig lakott területen, magánszemélyek ingatlanjain kellene munkaterületet kiépíteni. Mindemellett a domborzat adottságai miatt több terület is ki lett zárva, ahol a fúrás nem lenne gazdaságos.

A közlemény szerint a friss kutatások megerősítették a vállalat álláspontját, miszerint az adott fúrási helyszín felel meg leginkább azoknak a környezetvédelmi és kutatási szempontoknak, amelyek messzemenően figyelembe veszik a természet és a lakott terület védelmét. A megállapítást az a tény is alátámasztja, hogy erről a helyről az 1980-as években már mélyítettek uránkutató fúrást, így ott korábban földmunkákat is végeztek. A Wildhorse továbbra is nyitottan áll bárminemű kérdés elé, és tájékoztató kampánya révén is igyekszik, hogy végleg eloszlassa a felesleges aggodalmakat. Mindemellett továbbra is teljes körű partnerségben kívánja elvégezni segíteni azt a munkát, amely kormányzati felügyelet mellett, minden lehetséges szempontot áttekintve elemzi az ásványvagyon hasznosíthatóságát.