Girán János főtanácsadóként folytatja Pécs szolgálatát

Girán János: "Jó uton járunk"

Lapunknak beszélt elsőként Girán János alpolgármester arról, miért döntött úgy, hogy alpolgármesteri tisztségét feladva dolgozik tovább azokért a programokért, amelyek egy egészségesebb, környezettudatosabb és okos megoldásokat alkalmazó Pécset szolgálnak.

Girán János, Pécs alpolgármestere jelezte Páva Zsolt polgármesternek, hogy ugyan egyéni körzetben elnyert képviselői mandátumát megtartja, de le kíván mondani alpolgármesteri tisztségéről és a jövőben szakmai területen szeretné tovább szolgálni Pécset. Girán hivatalosan az október végén esedékes közgyűlésen jelzi kérését, s ekkor derül ki, mikortól távozik posztjáról, hogy más munkakörben, de továbbra is a várost szolgálhassa.

– Két esztendeje megtiszteltetésként ért Polgármester úr felkérése, hogy szakmai pályafutásom eredményeit Pécs érdekében nemcsak megválasztott önkormányzati képviselőként, de alpolgármesterként is kamatoztassam. Az előzetes megbeszélések során már akkor jeleztem, hogy a megbízatást jelen ciklusra vállalom, s szakmai alapon fogok munkálkodni a politika világában – mondta lapunknak a városvezető.

Girán kifejtette: alpolgármesterként különösen sok alkalma volt, hogy társadalomtudományi, közgazdasági és egészségtudományi területeken szerzett ismereteit a szakmai feladatoknak való megfelelés során hasznosíthassa. Pécs az elmúlt időszakban a Területi Operatív Program keretében rendelkezésre álló fejlesztési források mintegy 80 százalékát lekötötte és számos projekt esetén már a támogatói szerződést is aláírták. Ugyanakkor az utóbbi évtizedek legnagyobb közösségi programjai – az Okos Város, a Zöld Város és Zöld Főváros, a Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések – hamarosan szintén a megvalósítás fázisába érnek.

– A közeljövőben induló közösségi programok stratégiailag kiemelt fontosságúak Pécs fejlődését illetően. Ugyanakkor alpolgármesterként számos olyan feladatot is el kell látnom, amelyek akár protokoll-feladatként, akár a hivatali ügyekhez kapcsolódóan komoly munkaterhelést jelentenek. Több egyeztetést követően Páva Zsolt polgármesterrel abban állapodtam meg, hogy a jövőben a stratégiai fejlesztések polgármesteri főtanácsadójaként ezekre a feladatokra fordítom minden figyelmem. E megbízatásom 2017. március 15-ig szól. Ezzel párhuzamosan a Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések – avagy rövid nevén a CLLD-projektek – menedzsment-szervezetében a közösségi egészségvédelmi programok szakmai vezetését fogom ellátni. Ezáltal valójában egy már korábban meghozott döntést hoztam előbbre a ciklus félidejére, mivel ezáltal már a kezdetektől részese lehetek a munkafolyamatoknak és nem egy már kialakult rendszer működésébe kapcsolódhatok be a ciklus végén – ismertette döntése hátterét.

Távlati terveiről szólva Girán János elmondta, a szakmai területeket illetően keresni fogja a lehetőséget, hogy adott estben ismét bekapcsolódjon az egyetemi oktatásba, hiszen az elmúlt két évtizedben sikerült összegyűjtenie számos olyan gyakorlati tapasztalatot és elméleti ismeretet, amelyek a hallgatók számára hasznosak lehetnek. E feladat ellátásához a nemrégiben megszerzett doktori fokozata megfelelő tudományos hátteret is biztosít. Másrészt elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a vezetői tapasztalatai a gazdasági szférában is hasznosíthatóak lehetnek. A további politikai feladatvállalását illetően leszögezte: egyéni önkormányzati képviselői mandátumát a jövőben is megtartja, s választókerületét továbbra is a Fidesz–KDNP-frakció tagjaként kívánja szolgálni.

– Hálásan mondok köszönetet ezúton is mind a reám szavazó választóknak, mind a politikai munkatársaknak és szakmai segítőknek, aki támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt két évben alpolgármesterként vehessek részt a városvezetés munkájában, és többek között olyan jó ügyeket irányíthassak, mint az Európa Zöld Fővárosa címre való felkészülés, a Schlauch Imre Városrendezési Program elindítása, az új Vásárcsarnok beruházásának előkészítése, vagy a városi zöldfelületek fejlesztésének programja – zárta a beszélgetést a leköszönő alpolgármester.