Több tízmilliárd forint érkezik Baranyába

A 2014 és 2020 között zajló uniós fejlesztési ciklus forrásai nemcsak Pécs, hanem Baranya megye számára is kivételes lehetőséget biztosít a gazdaságélénkítésre, az infrastruktúra és az épített környezet fejlesztésére. A megyei önkormányzat kiemelt célja, hogy a beruházások elsősorban a helyi erőforrások, a helyi szakemberek – főként a mérnöki és az építészi szakma képviselőinek – tudását hasznosítják. Az önkormányzat ennek érdekében kötött együttműködési megállapodást a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával és a Dél-dunántúli Építész Kamarával.

hirdetés

Az együttműködésről szólva Nagy Csaba, a megyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy ez ugyan elsősorban a területfejlesztési operatív program (TOP) kapcsán köttetik a felek között, de a későbbiekben ez kiterjeszthető más operatív programokra is.

– A megállapodás legnagyobb jelentősége, hogy a megyeszékhelyi erőforrásokat, szakmai tudásbázist – ami a már végzett mérnökökben, de az egyetemet illetően is megvan – megpróbáljuk összegyűjteni és ezáltal az uniós fejlesztések vonatkozásában emelt szintű szakmai tevékenységet végezni a két partnerrel együtt.

Baranyába 38 milliárd forintos uniós támogatás érkezhet, amelynek jelentős része olyan beruházás és fejlesztés, ahol mérnöki tevékenység szükséges. Ennek az összegnek a 2-3 százaléka az, ami szerencsés esetben a baranyai mérnöktársadalomhoz juthat el.

A mérnöki kamara megyei elnöke szerint is nagyon lényeges, hogy a kamarák szakértői és tervezői már a pályázatok kiírásánál tanácsokkal lássák el a projektgazdákat, hiszen az a cél, hogy a társadalmilag szükséges feladatok ellátása mérnöki szempontok szerint is megalapozott legyen szakmailag.

top-megallapodas
Kukai Tibor, Nagy Csaba és Horváth András

– Emellett a pályázatok beadásánál a pályázó önkormányzatok is igénybe tudják venni a kamara szakértőit és tervezőit, hogy megalapozott és költségek szempontjából is korrekt pályázatok készüljenek, ne a kivitelezés során derüljön ki, hogy bizonyos szakmai hiányosságok miatt nem elegendő a forrás. Ez végső soron a pályázati munkák minőségét is javítja – mondta Kukai Tibor.

Szintén a helyi szaktudás fontosságát hangsúlyozta Horváth András, a megyei építész kamara elnöke is.

– A megállapodás két okból is nagyon fontos számunkra. Egyrészt lényeges, hogy a helyi szakmai közösségek tudjanak segítséget nyújtani a megyei önkormányzatnak a fejlesztési források lehető legjobb felhasználásában, a projektek szakmailag megalapozott előkészítésében. A korábbi tapasztalatok alapján egy projekt sikere nagyban múlik azon, hogy a funkcionális lehetőségek, a belső tartalom, a pénzügyi feltételek megalapozottak legyenek. Ezt az önkormányzattal közösen kialakított szakmai protokollt tudjuk biztosítani a pályázók számára, amely alapján idejében látszik, hogy hol kell beavatkozni.

A szakember a másik fő okként említette azon szándékukat, hogy a feladatokat helyben, a helyi ismeretek és szaktudás birtokosai végezzék el.

– Az elmúlt évek elsősorban építőipart érintő visszaesése súlyosan érintette a mérnökök és építészek szakmai közösségét. Fontos, hogy a területen élő kollégák a jövőben jelentkező feladatokat megfelelő szakmai felkészültséggel, vállalkozásra alkalmasan, versenyképesen tudják fogadni, ez a mérnöktársadalom helyben maradását és megélhetését is biztosítja, emellett a források a megyében fejtik ki gazdaság-élénkítő hatásukat.

Miről is szól a TOP?
A TOP-programok keretében a megyei és a pécsi programok kiemelten kezelik a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzését, a környezet megőrzését és védelmét, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást, a társadalmi együttműködés előmozdítását, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A TOP-programhoz kapcsolódó első kiírás tegnap jelent meg. Baranyát illetően – nem számítva a megyeszékhelyet – 17 kiírás lesz, amit több alkalommal is megismételnek majd.