Lelkes hirdieknek köszönhetjük a város egyik legfiatalabb templomát

Nincs 20 éves Pécs egyik legfiatalabb temploma, mely Hirden áll, és mely a hirdi református közösség tagjainak összefogása nélkül nem épülhetett volna meg.

hirdetés

Nemrég a pécsi és Pécs környéki templomokat bemutató sorozatunkban írtunk a hirdi római katolikus templomról, mely természetesen nem az egyetlen templom Pécs legkeletibb városrészében. Az 1977-ben Pécshez csatolt településen áll a város egyik legfiatalabb temploma, a hirdi református templom.

De ne rohanjunk annyira előre, ugyanis ahhoz, hogy erről a templomról beszéljünk, először tudni kell, hogy noha Hirden az 1950-es években is volt már református közösség, de ennek a korabeli gyülekezetnek még nem volt saját imahelye, nemhogy temploma. A hirdi reformátusok a helyi evangélikusokkal felváltva tartottak istentiszteletet az akkori helyi iskolában.

A város egyik legfiatalabb és legmodernebb temploma

A jelenlegi hirdi református gyülekezet 1988-ban kezdett formálódni: Zóka Benjámin hirdi lakos és a pécsi Csekei házaspár Rónaki László római katolikus esperes plébános segítségével és közbenjárásával kutatták fel a híveket, sikerrel. Akkoriban az ott működő kenderfonógyárnak köszönhetően sok hirdinek és pécsinek volt itt munkája, az első református istentiszteletet pedig meglepő módon pontosan ebben a gyárban tartották, 1992. február 2-án. A kenderfonóban egészen 1996-ig biztosítottak ingyen helyiséget a hitközösségnek, mígnem a gyár privatizációjának következményeként megszűnt ez a lehetőségük. Ezután az istentiszteleteket a református közösség tagjánál, Zóka Benjáminéknál tartották.

Zóka Benjámin fia, ifjabb Zóka Benjámin elmondta, hogy még ebben az évben az önkormányzattól meg tudták venni azt a két egymás melletti telekrészt, melyen pár évvel később megkezdhették a templomépítési munkálatokat. Az építési engedélyt 2001-ben kapták meg. A templomépítés a helyiek összefogásával, kalákában – a telek rendbe szedése és közművesítése után – 2002 májusában, kevesebb mint 17 éve indult meg.

A helyiek összefogásával épülhetett meg

– Hirdiek, pécsiek, vasasiak vettek részt a munkában, a somogyi baptistáktól pedig később kaptunk a templomba padokat. Fontos volt a helyei híveknek, hogy végre legyen saját templomuk, épp ezért nagyon lelkesen, jó hangulatban telt a munka. Igazi összefogás volt – mondta Zóka Benjámin.

Az épülő hirdi református templomot a püspök is meglátogatta 2003-ban, amikor már álltak a templom alsó és felső szintjeinek falai. Az épület 2003 novemberében készült el, a további munkák eltartottak még pár évig, az első istentiszteletet 2006. december 10-én tartották.

Ugyan a templom még nem volt teljesen kész 2007-ben, a közösség 15. alakulási évfordulóján, ettől még eleinte minden hónap első vasárnapján, majd pedig már minden vasárnap tartottak istentiszteletet a frissen elkészült épületben, melyben – sok más, öreg, „hagyományos” templommal ellentétben – két nagy és két kis szobát is kialakítottak a más településekről, esetleg más országokból érkező híveknek és hittanos táborozó gyermekeknek (20 fő fér el a két teremben összesen).

A nemrég átadott új harangláb

Emellett konyha és ebédlő is van a templomépületben, valamint az udvarán játszótér is van a gyerekeknek. Gyermekfoglalkozás minden hónap első és harmadik vasárnapján van, a templomban pedig még könyvtár is található. Az idén 17 éves templomot 2007 szeptemberében szentelték fel. Zóka Benjámin elmondta, hogy a templomba jelenleg nagyjából 30-60 fő jár a vasárnapi istentiszteletekre.

Fontos tudni, hogy a fiatal templom nem is olyan régen, 2017-ben, a reformáció 500. évében tovább bővült-szépült egy Szatyor Győző szobrászművész által készített fa haranglábbal. A hívek kérésére emelt míves haranglábról Hoppál Péter országgyűlési képviselő az ünnepélyes átadón azt mondta, hogy az „egy felkiáltójelként is értelmezhető, azt jelképezi, hogy az itteni keresztyén közösség él és élni akar”. Jelenleg is folyik azonban a munka a templom környékén, a Refomátus Szeretetszolgálat ugyanis nemrég építkezésbe fogott az épület mögött: egy új idősek otthonát építenek.

– Én ott voltam az egész építési folyamat során, a terület bozótirtástól és az alapásástól kezdve. Asztalos a szakmám, én építettem be a nyílászárókat, én készítettem a templom mennyezeti burkolását, szobák parkettázását, a szigetelést is én csináltam. Sokat dolgoztam, épp ezért mindig örömmel megyek be a templomba, olyan mintha a sajátom lenne – mondta.

Hirdetés