Félmillió forint Petőfi, Kossuth és Széchenyi műveiért

Félmillió forintos leütéseket is regisztrálhattak, és a végeredmény tizenhétszer haladta meg a százezer forintot a Krisztina Antikvárium szombati árverésén Budapesten.

hirdetés

Az 550 tétel java része elkelt – többnyire jóval a kikiáltási ár fölött ütötték le őket -, és mindössze nyolcvan tétel maradt vissza.

Ahogy várni lehetett, Kossuth Lajos kéziratos levele, amelyben egy 1848-49-es emlékhely felállítása ügyében mond véleményt, sok gyűjtőt vonzott.

Többen megpályázták, végül 500 ezer forintért vitte el egy, a teremben ülő licitáló. Ugyanilyen magasra jutott, és egy gyűjtőhöz került Petőfi Sándor három első kiadású kötete. A Felhők című modern hangvételű versgyűjtemény, a Tigris és hiéna történeti dráma, valamint A helység kalapácsa. Az előbbi két kötet félmilliót ért, az utóbbi 480 ezer forintot. Egy kereskedelmi forgalomba nem került 1921-es bibliofil verses Petőfi-kötet, a Czipruslombok Etelke sírjáról négyszeres áron, 22 ezer forintért kelt el.

A Kassák Lajos által szerkesztett MA aktivista folyóirat 1920-as évekbeli számainak 1971-es hasonmás kiadását ugyancsak négyszeres összegért, százezer forintért vitték el.

Két Széchenyi István-tanulmányért is sokat adtak. Az Eszmetöredékek, különösen a Tisza-völgy rendezését illetőleg című munka 260 ezer forintra ment fel. Míg a Magyar Academia körül című, Széchenyinek az Akadémián tartott elnöki megnyitó beszédét tartalmazó kötete 110 ezer forintért kelt el.

Szerelmey Miklós volt az első pesti kőnyomdász, aki – 1845-től – a kromolitográfiával (színes kőnyomattal) foglalkozott. Balaton-albumának tájképeit természet után rajzolta, és segédje készítette a nyomatokat. Ezt, az egyik legszebb és legritkábban felbukkanó könyvet 300 ezer forintra licitálták.

Egy másik rendkívül dekoratív, bőrkötéses, számos képpel illusztrált kötetért, A magyar képírás úttörői című Malonyai Dezső-munkáért 60 ezer forintról 110 ezerig ment a verseny.

A kalandos sorsú, a szabadságharcban is szerepet vállaló Kálnoky Dénes gróf, királybíró, főispán 1845-46-os ausztriai, németországi, németalföldi, franciaországi, itáliai úti élményeit írta meg A vándor emlékei címmel. A kétkötetes munka a 22 ezer forintos kikiáltási árról kerek 100 ezer forintra jutott.

Több Biblia is volt a kínálatban, egy 1693-as német nyelvű szentírásért 150 ezer forintot adtak, a Bálint Endre-illusztrációval 1991-ben kiadott Biblia 35 ezerért, egy hetedik kiadású Károli Biblia pedig 30 ezer forintért kelt el.