Maximálják a hitelkamatokat januártól

Magánszemélyek az ügyleteikben egymás között legfeljebb a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét köthetik ki, a bank által magánszemélynek felszámítható hiteldíj is legfeljebb ennyi lehet – a kamatplafon szabályai január 1-től hatályosak.

hirdetés

A magánszemélyek egymásközti kamatát a Polgári törvénykönyv módosításával maximálta az Országgyűlés. A kamat félévente aktualizálandó úgy, hogy a következő félévben az előző félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó – ez jelenleg 7 százalék. A késedelmi kamat sem lehet több a jegybanki alapkamat, plusz 24 százalékpontnál – szemben az eddigi 31 százalékkal.
A banki kamatokat a hitelintézeti törvény módosítása szabályozza. A már említett jegybanki alapkamat plusz 24 százalékos kamatplafon alól kivétel a hitelkártya- és az áruhitel. Ezek kamata legfeljebb 39 százalékkal haladhatja meg a jegybanki alapkamatot – jelenleg 46 százalékkal.

Jelzáloghitel-szerződésnél a bank – a magánszemély szerződésszerű teljesítése esetén – nem számíthat fel a kamaton felül rendszeresen fizetendő kamat jellegű díjat vagy költséget. A szerződés megkötésekor pedig nem kínálhat korlátozott időtartamra kedvezményes kamatot. Korábban gyakorlat volt, hogy például féltől két évig kedvezményes kamatot kért a bank, ezzel téve vonzóvá a hitelét.

A jelzáloghitel-szerződés megkötésekor a bank a kamatváltozást két módszerrel határozhatja meg: vagy a referencia-kamatlábhoz, vagy pedig a 3 éves, 5 éves, illetve 10 éves kamatperiódushoz köti. A kamaton felül – nem rendszeresen – fizetendő egyéb díjat, költséget a bank évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, előző évi éves fogyasztói árindex mértékében emelheti.

A referencia-kamatláb forinthitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi BUBOR, vagy a 3 éves illetve 5 éves állampapír átlaghozam lehet. euróhitelnél és euró alapú hitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi EURIBOR, svájci frank hitelnél és svájci frank alapú hitelnél pedig a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi CHF LIBOR lehet a referencia kamatláb.

A módosítás kitér arra is, hogy mi történjen az olyan 2012. január 1. előtt megkötött, egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű hitelekkel, amelyek nem felelnek meg az új szabályoknak. A magánszemély 2012. május 31-ig egy alkalommal kérheti a szerződés módosítását, újrakötését vagy kiváltását, hogy az megfeleljen az új szabályoknak.