Így ápolják Pécs öreg fáit

Mint azt bizonyára sokan észrevették a városban járva, több nagyobb léptékű fametszési és faápolási munka is zajlik Pécsen. A fákat érintő munkafolyamatoknak, például visszametszésükének, koronájuk, törzsük, ágaik ápolásának, vagy épp egyes fák kivágásának a célja egyrészt az, hogy a pécsiek biztonságosabb környezetben élhessenek, másrészt pedig az, hogy ezeknek a fáknak az egészséges állapotát megőrizzék.

Ha tél, akkor faápolás

Nagy Ervin, városi főkertész a munkálatok kapcsán elmondta, hogy azok alapvetően egész évben folynak, minden hónapban törődnek a város fáival és kezelik a fákkal kapcsolatos lakossági problémákat. Az általában november közepétől március végéig, esetleg április közepéig tartó téli időszakban a faápolási folyamatok intenzívebben, nagyobb kapacitással zajlanak és látványosabbak is a pécsiek számára.

Az Athinay út és a Megyeri út kereszteződésében álló több mint 100 éves eperfákat ápolták

– A télre, a fák nyugalmi időszakára igyekszünk ütemezni azokat a beavatkozásokat, melyek során bizonyos okokból kifolyólag erősebben vissza kell metszeni a fák koronáját, jellemzően ilyen munka a koronaalakító metszés, vagy az úgynevezett ifjító metszés, melynek célja, hogy az öreg fák új hajtásokat hozzanak – mondta Nagy Ervin.

Nem volt egyszerű a Szigeti úti japánakácokkal

Jelenleg a Biokom Nkft. több kertészbrigádja is dolgozik városszerte a fák állapotának megőrzésén és a fák okozta problémák kiküszöbölésén. A fontosabb faápolási munkák közé tartozik a Szigeti úti japánakácok gondozása. Ezek a 80-100 éves fák forgalmas, légszennyezett, poros környéken élnek, ami miatt állapotuk leromlott, ezért esetükben – a fák tüzetes átvizsgálása után – szükség volt nagyobb tisztító metszésekre, komolyabb visszametszésekre (ez nem jelenti a fák csonkolását), emellett megerősítették az akácok koronáját és kitisztították a pudvásodó odúikat is.

Minden eszközzel a fák megmentéséért küzdenek, de némelyik veszélyesen öreg és odvas már

– A tél folyamán elkészült a Szigeti út teljes fasorának metszése. A fák állapota változó volt a fasorban, hol jobb, hol egészen kritikus odvasodásokat, szerkezeti károsodásokat találtunk. Több fa esetében erősebb visszavágásról kellett menet közben döntenünk, mint amit előzőleg felmértünk. Ezt követően az odútisztítás során is értek minket meglepetések, a tisztítás során egyes odvak sokkal mélyrehatóbbak voltak, mint amire számítottunk, így utólag pár fát még jobban vissza kellett metszeni. Ahol nem volt szükséges a koronák erősebb visszavágása, ott nem tettük meg, ezáltal az egyre jobban beépített, megnőtt forgalmú út mellett több zöld koronafelület maradhatott – mondta a főkertész.

Nagy Ervin hozzátette: a környéken élők szeretik azt az utcaképet, amit a fák nyújtanak, épp ezért céljuk az, hogy ezt a fák rendszeres ápolásával megőrizzék.

Plusz éveket kaptak az öreg eperfák

Jelentős munkák folynak az Athinay út és a Megyeri út kereszteződésében is, itt 100-120 éves eperfák koronáinak statikai megerősítésén dolgoznak és többek között kötözéses módszerrel óvják meg azokat az időjárási és egyéb külső, károsító hatásoktól. Ennél a munkánál mi is jelen voltunk, a részleteket videónkból tudhatja meg:

Forgalomkorlátozások mellett gondozzák a gesztenyefákat

A Gesztenyés úti focipálya mellett található, szintén évszázados korú gesztenyefák is ápolásra szorulnak, mivel ezeknek a fáknak az élettere erősen lehatárolt: betonutak és járdák veszik körbe őket oldalról, felettük pedig villamosvezetékek futnak, mindössze egy kevesebb mint 2 méter széles földsávjuk van. Az öreg fák ezért a futballpálya felé növekednek, idővel nem csak a pályára, hanem az emberekre nézve is veszélyessé váltak, ezért szükséges visszavágásuk és metszésük, odvaik kitisztítása. Két emberekre és épületekre, autókra is veszélyes, teljesen kiszáradt gesztenyefát is ki kell vágni az utcában a február 25-én induló és előreláthatóan március első hetében véget érő munka során – mondta Nagy Ervin.

Különleges kötéllel fixálják az öreg ágakat

A napi munkavégzés 8 órától 14.30-ig tart majd, mely során balesetek elkerülése érdekében többször szabálytalan időközökben akár fél órára is lezárhatják a Gesztenyés utca mindkét forgalmi sávját, ezzel fennakadást okozva az autós közlekedésben. A munkák ideje alatt az érintett 4-es, 25-ös, 27-es, 40-es buszok a Széchenyi aknáig közlekednek majd.

Faápolási munkák szerte a városban

A Nagy Imre úton is zajlanak nagyobb léptékű munkák, a környéken élők kérésére itt olyan nagy platánok visszavágását végzik, melyek az évek során a társasházak 6. emeletéig nőttek, és zavaróan nagy területeket árnyékolnak le.

Az emberek örülnek, hogy megmaradnak még az öreg eperfák

Idén a Széchenyi téren, a Virág cukrászda előtti gömbkőrisek visszavágását is elvégzik, ugyanis a fák koronája annyira elterebélyesedett, hogy már hozzáér a házak falához, a felkapaszkodott ágaik pedig letörhetnek, ezzel veszélyeztetve az arra sétálókat és az épületeket is. Hasonló munkákra lesz szükség a Citrom utca gömbkőriseinek esetében is.

Télen metszették végig a Kolozsvár utca teljes fasorát is. Itt egy-egy idősebb juhar erős visszametszésére volt szükség, valamint az elszaporodó, élősködő fagyöngyök eltávolítására is sor került. A Tettyén is rengeteg fagyönggyel fertőzött koronát vágtak vissza.

Nem vágják ki az eperfákat, megerősítették törzseiket

– A télen több szabad légvezeték alatti fakoronát visszavágtunk, többek között a Megyeri úton, a Rácvárosi úton, a Krúdy Gyula utcában, és a Mohácsi úton. Megmetszettük a Szaturnusz utca fasorát, Patacson a Fő utcában lévő kőriseket. Jelenleg a Sarló utca gömbkőriseinek az ifjítása zajlik, de folytatjuk az Avar utca gömbjuharjainak metszését is. Emellett a metszések során Kertváros nagyobb részén is végigértünk. Továbbá március végéig Régi Kertváros területén is befejezzük a munkákat. Eddig szeretnénk visszavágni a Tettye téren a Pintér kert előtti fákat, valamint a Tündér utcában pár idős, rossz állapotú vadgesztenyét is. Tervben van a Semmelweis utca japánakác fáinak metszése, a Rákóczi utca platánsorának koronaalakítása, de tervezünk metszeni a Pákolitz és Corvin utcákban is – mondta Nagy Ervin.

Mindemellett a Biokom kertészei a pécsi bálványfák – jogszabályban előírt – kivágását is elvégzik a téli időszakban. Az invazív fafajta gyorsan nő az elszóródott magvaiból, ezért rendszeresen okoz károkat az épített környezetben, az utakban, járdákban, épületekben. A Terracina téren például megrongálták már az aszfaltot és kerítéseket is bedöntöttek.

Nagy Ervin kiemelte, hogy a kivágott bálvány- és egyéb fák helyére ültetnek újabb fákat, azt ugyanakkor el kell fogadni, hogy a munkák következményeképp hosszabb-rövidebb időre megváltozik néhány pécsi utca képe.