Kevesebb az analfabéta, sokkal több a dolgozó

Nemrég napvilágot láttak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavaly végzett mikrocenzusának eredményei. Az októberi adatgyűjtés célja a 2011-es népszámláláskor összesített statisztikák aktualizálása volt, a társadalom helyzetéről alkotott kép frissítése. Több érdekes számra is rábukkantunk, és néhol azt látni, hogy az öt évvel ezelőtti adatokhoz képest igencsak pozitív a változás.

hirdetés

A nagy, tízévenkénti népszámlálással szemben a legnagyobb különbség az volt, hogy ez a lakosság tíz százalékát érintette csupán. A lakási és személyi kérdőíveken kívül öt tematikus kérdéssort tartalmazott még – társadalmi rétegződésről, nemzetközi vándorlásról, foglalkozások presztízséről stb. –, amiből csak egyet kellett kitölteni.

Az eredményeket konkrétan Pécsre nem, csak Baranya megyére, néhol járásokra lebontva közli a KSH.

A lassacskán, de biztosan fogyatkozó népesség minden számsorban kimutatható. Az is állandó jellemző, hogy a nők számbeli fölényben vannak. Jelenleg Baranyában mintegy 370 ezren élnek.

Járásokra lebontva a baranyai tíz közül a pécsi járás után (183.215 fő) a siklósi a legnépesebb (34.542 fő). Őket követi a mohácsi, majd a komlói (mindkettő 33 ezer fős). A legkisebb a bólyi járás 11.392 fővel.

Az elmúlt öt év adatai bizakodásra adnak okot

A számok alátámasztják a való életben tapasztaltakat: a házasságok száma drasztikusan fogy, míg ezzel párhuzamosan a nőtlenek, hajadonok (szinglik) egyre többen vannak. Huszonhat év alatt (1990-2016) az egyedülállók száma több mint negyvenezer fővel nőtt, a házasoké pedig hetvenezerrel csökkent Baranyában.

A KSH hivatalosan is megerősítette a munkanélküliek számának csökkenését. Csak az elmúlt öt év alatt Baranyában 25,5 ezer főről 11,3 ezer főre esett vissza. A foglalkoztatottak körében is beszédesek a számok: 141 ezerről 161 ezerre növekedett a létszámuk (ebbe minden foglalkoztatási ág, a közfoglalkoztatás is beleértendő). A pécsi járásban mintegy 81 ezer foglalkoztatott van és hatezer munkanélküli.

Az iskolai felzárkóztatás a jelek szerint egyre jobban működik: míg 2011-ben az iskolázatlanok száma 4517 fő volt a megyében, 2016-ra már 3077 főre csökkent. A csupán nyolc általánost elvégzetteknél is javult a helyzet, mintegy 15 ezerrel kevesebben vannak már (igaz, még így sem kevés a számuk: 81 ezren vannak). A legalább érettségiig eljutók száma és az egyetemi diplomát szerzettek száma is szépen növekedett.

A mikrocenzus megyékre lebontott részletesebb eredményei és egyéb érdekes statisztikák a KSH honlapján megtalálhatóak.