Péterffy–Vicze-per: becsületsértéssel egészült ki a kereset

A sérelemdíj iránti követelésétől ugyan eláll, de a Vicze Csilla elleni bírósági keresetet a becsületsértés vádjával egészíti ki Péterffy Attila és jogi képviselője. A mai perfelvételi tárgyalás igen rövid volt.

hirdetés
Uránia Mozi

Pécs polgármestere „jó hírnevének megsértése miatt” személyiségi jogi pert indított még tavaly a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője, dr. Vicze Csilla ellen. Péterffy Attila szerint ugyanis az önkormányzati választási kampány idején valótlant állítva bírálta őt a hőerőmű vezérigazgatójaként végzett tevékenységében, méghozzá a következő mondattal: „Péterffy Attila 2008–2015-ig a Pannon Hőerőmű vezérigazgatójaként durván 3.000.000 tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban”. Pécs polgármestere január 20-ai közleményében azt írta: Vicze Csilla a választási kampány során „egy független civil szervezet mögé bújva nagy nyilvánosság előtt valótlanul azt állította” róla, hogy bűncselekményt, környezetkárosítást követett el.

A januári perfelvételi tárgyalásról szóló cikkünkben azt írtuk: a tárgyalás során felmerültek olyan szempontok, amelyek kapcsán a felperes és ügyvédje úgy döntöttek, a megfelelő jogorvoslat érdekében módosítják a keresetet.

A tárgyalás ma folytatódott a Pécsi Törvényszéken. Mint kiderült: a felperes, Péterffy Attila bővítette keresetét, az alperes, Vicze Csilla részéről pedig ellenkérelem érkezett.

Péterffy Attilát nem idézték a tárgyalásra. Jogi képviselője elmondta, már becsületsértéssel is vádolják Vicze Csillát, aki szerintük tudatos nyilatkozataival Péterffy társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolta, mégpedig indokolatlanul. Az ügyvéd szerint Vicze nyilatkozataival konkrét bűncselekményre, környezetkárosításra utalt, és ez túlmegy a szabad véleménynyilvánítás szabadságán, még akkor is, ha ezek a kijelentések egy politikai szerepet vállaló személy kapcsán hangzottak el. Megerősítette: az eredeti keresetet változatlan formában fenntartja, a nóvum a becsületsértés. Hozzátette viszont, hogy a sérelemdíj iránti követeléstől elállnak.

Az alperes ügyvédje a bíró kérdésére elmondta, az ellenkérelmet fenntartja. A becsületsértésre vonatkozó vádra reagálva pedig a „gondatlan hamis vád” büntetőjogi tényállására hívta fel Péterffy Attila jogi képviselőjének figyelmét. 

Minderre Pécs polgármesterének ügyvédje annyit mondott: ezek a kijelentések elhangzottak.

Vicze Csilla ügyvédje egy eljárásjogi megjegyzéssel folytatta: szerinte ma a felperes meghallgatása folytatásának kellett volna következnie, és azzal, hogy Péterffy nem jelent meg, mulasztott, mivel az alperesi oldalt „elzárta a bizonyítástól”, ezért álláspontja szerint megfordul a bizonyítási teher, hiszen nem tudnak kérdéseket intézni hozzá. A tárgyalás elhalasztását kérte a bírótól.

Péterffy Attila ügyvédje csatlakozott az indítványhoz, mint mondta, egyetért az elhalasztással, szerinte is szükséges a felperes további meghallgatása, mint mondta, az első tárgyaláson ő sem tudott teljeskörűen kérdéseket feltenni neki. 

A bíró itt közbevetette, nem véletlenül nem idézte mára a felperest. Megkérdezte a felperes ügyvédjét, mi volt az akadálya annak, hogy Péterffy Attila ma eljöjjön. A jogi képviselő erre azt válaszolta, hogy egyéb elfoglaltsága miatt maradt távol a polgármester. 

A bíró elhalasztotta a perfelvételi tárgyalást április 21-ére, amikorra személyes megjelenési kötelezettséggel fogja idézni a felperest.