Szabad-e az üzletfeleket megtéveszteni?

Az üzletfeleket, a vertikális viszonyban álló üzleti partnereket, megrendelőket is tilos megtéveszteni, és tilos az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása is.

hirdetés

Ilyen módszernek minősül a vállalkozásnak az áru értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló olyan üzleti gyakorlata, amely

– jelentős információ tekintetében valótlan tényt tartalmaz, vagy valós tényt olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze az üzletfeleket

– az adott helyzetben alkalmas arra, hogy az üzletfél üzleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információkat elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félrevezető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre

és ezáltal befolyásolja az üzletfelek vagy lehetséges üzletfelek gazdasági magatartását, vagy erre alkalmas.

Tilos az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti gyakorlat alkalmazása, így különösen olyan körülmények teremtése, amelyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, más áruval vagy más ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását, ha ez befolyásolja az üzletfelek gazdasági magatartását, vagy erre alkalmas.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazási gyakorlatában valamely szakmai kör megtéveszthetőségi mércéje a laikus fogyasztóéhoz képest magasabbra helyezett, azaz a szerződéskötések során a vállalkozás(ok)tól magasabb szintű tudatosság várható el. Az előbbiek alapján az érintett üzletfeleknek képesnek kell lenniük arra, hogy a szolgáltatásra vonatkozó üzleti kommunikációban foglaltakat megfelelően értelmezni, azokat saját szakmai ismereteikkel ütköztetni tudják.

Ingyenes fogyasztóvédelmi és versenyjogi tanácsadás Pécsen

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI) csapata díjmentesen segít a pécsieknek fogyasztóvédelmi és versenyjogi problémáik megoldásában. A GVTI fogyasztóvédők célja az, hogy segítsék a tudatos döntéshozást, és a panaszok rendezését. Sikeresebb a panaszkezelés, ha a fogyasztók és vállalkozók tisztában vannak problémájuk jogszabályi hátterével. Ezeknek a jogoknak a megismerésében és panaszlevél megírásában segít teljesen díjmentesen, – a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából, vele együttműködésben dolgozó, – Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda.

Szakterületeik: megtévesztő reklámok, szavatosság és jótállás, üdülési jog, termékbemutatók, közüzemi szolgáltatások, internetes vásárlások, jelentős piaci erővel való visszaélés, utazási szerződések, légi utasok jogai, üzletfelek megtévesztése.

Elérhetőségek:

7621 Pécs, Rákóczi út 17. II. em. 213.

Tel: +36 30 748 9147

E-mail: pecs@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu

Nyitvatartás:

Hétfő: 12:00-16:00

Kedd: 9:00-13:00

Szerda: 12:00-16:00

Csütörtök: 9:00-13:00

Péntek: Zárva

www.fogyasztovedok.hu

 (x)

Hirdetés