Megkezdődtek a felújítási munkák a Lámpás-pataknál

November 23-án megkezdődött Lámpás-patak rendezése, a projekt keretében a patak Hársfa úttól a Pécsi-vízig tartó, nagyjából 2 kilométer hosszúságú szakaszát újítják fel. A munkálatok előre láthatóan fél évig tartanak majd.

Az önkormányzat kiemelten fontos feladatának tartja a városi csapadékvízelvezető-hálózat folyamatos fejlesztését, amelynek érdekében a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. összesen 4 darab pályázatot nyújtott be. A pályázatok közül a „Lámpás-patak rendezése” című projekt 147.900.000 forintos támogatásban részesült.

A keleti városrészben található – és a Pécsi-vízbe torkolló – Lámpás-patak a csapadékvíz egyik fő befogadója a városban, az elmúlt években ugyanakkor – ahogy azt korábban megírtuk – számos lakossági bejelentés érkezett arról, hogy a patak feltöltődése olyan mértékűvé vált, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani. Jelenleg a vízfolyás nagyrészt már nem a földhivatali térképeken jelzett és lehatárolt területeken halad keresztül, így több helyen leszakadtak a partfalak, kidőltek a magáningatlanok kerítései, kimosódtak az alapozások.

A fejlesztés célja, hogy ezt a patak környezetében évtizedek óta fennálló problémát megoldják.

A projekt keretében a patak Hársfa úttól a Pécsi-vízig tartó, nagyjából 2 kilométer hosszúságú szakaszát újítják fel és rendezik. A kivitelezés a Tüskésréti úttól északi irányba haladva indul, ezzel egyidőben a Diósi út és a Hársfa út közötti területeken megkezdik a cserje- és bozótirtásokat.

A legfőbb cél, hogy a patak vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett folyjon a patakban. A fejlesztés nemcsak a városi belterületek megóvásához járul hozzá, hanem jelentősen javítja a patak közelében élők életkörülményeit, emellett pedig a projekt eredményeként lényegesen jobbak lesznek az üzemeltetési feltételek is.

A munkálatok tervezetten 6 hónapig tartanak, mindeközben az érintett ingatlanok megközelíthetőségét folyamatosan biztosítják.

Minden lakos, akinek az ingatlana érintetté válik a kivitelezés során, a munkálatok megkezdése előtt részletes írásbeli tájékoztatást kap. Az önkormányzat és a kivitelező kéri az érintett területen élő lakosok megértését és türelmét a munkavégzés ideje alatt.

A munkálatok tervezett ütemezése:

2020. november 24 – december 23. és január 4-15. között medertisztítás és mederkotrás zajlik majd a Pécsi-víztől a Zsolnay Vilmos út déli oldaláig, egy mintegy 774,7 méteres szakaszon.
2021. január 11 – február 26. között mederburkolási munkákat végeznek a Zsolnay Vilmos úttól északra fekvő területeken a Mészkemence utca végéig tartó, egy közel 313 méteres szakaszon.
2021. február 22 – április 16. között mederburkolási feladatokat hajtanak végre a Mészkemence utcától a Vádász utcáig, egy 328,7 méteres szakaszon.
2021. április 6 – május 21. között medertisztítás és mederkotrás zajlik a Vadász utcától a Hársfa útig, egy 622,8 méteres szakaszon.

A tervezett munkálatok:

• mederelemek beépítése
• a feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása
• partfalak megerősítése
• hordalékfogó építése a Vadász utcánál
• a patak mellett egy 39 köbméter nagyságú víztározó kialakítása

Cikkünk a TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001 azonosítószámú „Lámpás patak rendezése” projekt keretében készült.

Hirdetés