Benyújtotta a kormány a költségvetés módosítását

Benyújtotta a kormány a parlamentnek a költségvetési és az államháztartási törvénynek a 250 milliárd forintos stabilitási tartalékkal összefüggő módosításait; az intézkedések hatásaként 1,7 milliárd forinttal csökken az idei államháztartási hiány. Az Országgyűlés honlapján szombaton jelent meg a két javaslat.

hirdetés

Az államháztartási törvény (áht.) módosításával a kormány megteremti annak feltételét, hogy az évközben felmerülő többletkiadások forrását fejezeteken belül, és ne a központi költségvetés rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából biztosítsák.

A javaslat újra lehetővé teszi, hogy a kormány döntsön a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok újbóli felhasználásának engedélyezéséről.

Az áht. 2011-re megalkotna egy új, speciális szabályt, amelynek értelmében a fejezeti kezelésű előirányzatok az eredeti céltól eltérő kiadások teljesítésére is felhasználhatók lesznek, ha azok év közben merültek fel.

A 2011. évi költségvetés módosításával nő az idei bevétel: a Magyar Energia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete együtt idén összesen 1,7 milliárd forinttal többet köteles befizetni bevételeiből a központi büdzsébe, így csökken az államháztartás hiánya.

A büdzsémódosítási javaslat szerint az Országgyűlés fejezetén belül is meghatároznak tartalékképzést. (Kimondanák azt is, hogy Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kiadási előirányzatából 5 milliárd forinttal úgynevezett médiatartalékot kell létrehozni; ennek felhasználásáról az Országgyűlés dönt majd.)

Az Országgyűlésen kívül tartalékot kell képezni a kormány irányítása alá nem tartozó fejezetekben is, például a Köztársasági Elnöki Hivatalnál, az Alkotmánybíróságnál, a bíróságoknál, az ügyészségnél. A tartalékba helyezett összeg mértéke a kormány irányítása alá tartozó fejezetek számára előírt zárolási kötelezettség 50 százaléka; a tartalékba helyezett összegek felhasználásáról az Országgyűlés november 20-áig határozatban dönt.

A kormány múlt héten döntött a stabilitási tartalék létrehozásáról: a 250 milliárdos csomag legnagyobb tételét az teszi ki, hogy a kabinet a közvetlenül irányítása alá tartozó szervezeteknél, így a minisztériumoknál is mintegy 187 milliárd forintot zárol.

Az erről szóló rendelet kimondta: a nemzetgazdasági miniszternek február 16-áig kell a kormány elé terjesztenie az államháztartási törvény olyan módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatokból irányító szervi hatáskörben – bizonyos korlátozással – az év közben felmerülő, nem jelentős nagyságrendű többletkiadást keletkeztető ügyek rendezhetők legyenek.

A törvénymódosításnak arra is ki kell terjednie, hogy a kormány megelőző intézkedésként új stabilizációstartalék-előirányzatot képezhessen, amely a rendkívüli, előre nem látható – ezen belül is kiemelten a vis maior – események miatt jelentkező többletkiadások finanszírozására szolgál.

Nagy Anna kormányszóvivő a pénteki kormányülés után az MTI-nek azt mondta: a kabinet megtárgyalta a költségvetési és az államháztartási törvény módosítását a 250 milliárd forintos stabilitási alappal összefüggésben. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy a stabilitási tartalék az évközi, előre nem látható, kedvezőtlen hatású események biztosítására szolgál.